Apiari - Nettverk for kvinnelig ledelse

Velkommen

APIARI - KVINNELIG LEDELSE

APIARI ER ET FORRETNINGSMESSIG, TVERRFAGLIG NETTVERK FOR KVINNER I LEDELSE SOM BASERES PÅ GJENSIDIG TILLIT OG RESPEKT.

Deltakerne er rause, engasjerte og ressurssterke kvinner som ønsker utvikling for seg selv og andre. Gjennom kompetansedeling og en løsningsorientert og profesjonell tilnærming til problemstillinger bygges ny kunnskap. Dette gir utvikling for medlemmer og relasjoner utenfor Apiari.

BEDRIFTER OG MENNESKER GJØR IKKE INNKJØP, DE SKAPER RELASJONER.

 Sagt av Professor Charles S. Goodman.