Apiari - Nettverk for kvinnelig ledelse

Hva betyr Apiari

Hva betyr Apiari

APIARI - Kvinnelig ledelse

Albert Einstein har sagt: DERSOM BIENE DØR HAR VI BARE FIRE ÅR IGJEN Å LEVE.

APIARI ER LATIN FOR BIE. I et bikubesamfunn bidrar dronningen til andres vekst. I Apiari er alle litt dronninger og samtidig hardt arbeidende bier.

Som dronningen i bikubesamfunnet har kvinner stolte tradisjoner innen ledelse. Erfaring og kunnskap deles og støtte gis gjennom utfordringer. Bier er arbeidsomme og produserer honning, men viktigst er pollineringen som bidrar til ny vekst og frukt.

Pollensamfunnet som begrep er innført av den franske økonomen og filosofen Yann Moulier-Boutang. Her fokuseres det på åpnere forretningssamfunn og verdiskapning gjennom deling av kunnskap.

BESTØVNING HANDLER OM RELASJONER OG SKAPER INNOVASJON.

Apiari er en profesjonell arena for utvikling og vekst. Nye relasjoner bygges gjennom forpliktende engasjement og glede over andres suksess.