Apiari - Nettverk for kvinnelig ledelse

Medlemmer

Medlemmer

Hvordan bli medlem

DET FORPLIKTER Å VÆRE MEDLEM I APIARI. SOM DELTAKER MØTER DU KVINNER SOM BYR PÅ SEG SELV OG SIN KOMPETANSE. DU MÅ GI DITT BIDRAG.

Opptak av medlemmer foretas annet hvert år. Nye deltakere inviteres inn etter anbefaling fra medlemmer og styret. Er du profesjonell, raus og løsningsorientert ønsker vi gjerne kontakt med deg.