Apiari - Nettverk for kvinnelig ledelse

Styret 2019

Styret 2019

Navn Oppgave Kontakt
Styreleder 93480380
Cellelederansvarlig 97188547
Arrangementansvarlig  
Økonomiansvarlig  
Rekruttering, medlemsoversikt , IT