Apiari - Nettverk for kvinnelig ledelse

Styret 2018

Styret 2018

Navn Oppgave Kontakt
Styreleder 93480380
Cellelederansvarlig 97188547
Arrangementansvarlig 48245246
Økonomiansvarlig 95932877
Rekruttering, medlemsoversikt , IT 97103423